cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china
ลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ:*     นามสกุล:* 
เลขบัตรประชาชน:*  

ที่อยู่:*  
ถนน/ซอย:*  
แขวง/เขต:*  
จังหวัด:*     รหัสไปรษณีย์:* 

ชื่อร้านค้า:  
โทรศัพท์:*  
โทรสาร:  
อีเมล์:*     อีเมล์นี้ใช่ในการ Login
กำหนดรหัสผ่าน:*   กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง:* 
รหัสผ่านจะต้องมี 4 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 10 ตัวอักษร

ชื่อในห้องสนทนาของท่าน:   ชื่อที่ใช้ในห้องสนทนาจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะ
Facebook ของท่าน:  

แบบสอบถาม

ท่านเคยซื้อของผ่านเวบ:*   เคย ไม่เคย
ชื่อเวบที่เคยซื้อของ:*  
ยี่ห้อ Printer ที่ชอบ:*  
ความเห็นเวบบอร์ด:*   ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี
เป็น Dealer ของ Compute อยู่แล้ว:*   ใช่ ไม่ใช่

  

 


Member Login:
Email Address:  
Password:  

     


ขอรหัสผ่าน:
กรอก Email Address ที่ใช้ลงทะเบียน:


  
จำนวนสินค้า: 0 รายการ


   ประเภทสินค้า:


   ยี่ห้อสินค้า:


   ยี่ห้อ Compute:


   กรอกรุ่นเครื่อง หรือ ตลับ:ค้นหาตามชนิดอุปกรณ์
ประเภทสินค้า: Black Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม Canon E-31, E20, E30, E40 (Canon E-31)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon FC220, 230, 270, 288, 290, 298, 300, 500, 530, PC 700, 800, 900, 920, 950, 980
ขนาดบรรจุ: 140  กรัม
ราคา: 500.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Black Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม Canon E-31, E20, E30, E40 (Canon E-31)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon FC220, 230, 270, 288, 290, 298, 300, 500, 530, PC 700, 800, 900, 920, 950, 980
ขนาดบรรจุ: 1  กิโลกรัม
ราคา: 1,100.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP 2020 / CAN-318 เหลือง (Canon-318 เหลือง)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 7200Cd, 7200dn
ขนาดบรรจุ: 40  กรัม
ราคา: 500.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP 2020 / CAN-318 เหลือง (Canon-318 เหลือง)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 7200Cd, 7200dn
ขนาดบรรจุ: 1  กิโลกรัม
ราคา: 4,500.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP 2020 / CAN-318 แดง (CB532A, Canon-318 แดง)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 7200Cd, 7200dn
ขนาดบรรจุ: 40  กรัม
ราคา: 500.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP 2020 / CAN-318 แดง (Canon-318 แดง)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 7200Cd, 7200dn
ขนาดบรรจุ: 1  กิโลกรัม
ราคา: 4,500.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP 2020 / CAN-318 ดำ (Canon-318 ดำ)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 7200Cd, 7200dn
ขนาดบรรจุ: 40  กรัม
ราคา: 500.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP 2020 / CAN-318 ดำ (Canon-318 ดำ)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 7200Cd, 7200dn
ขนาดบรรจุ: 1  กิโลกรัม
ราคา: 4,500.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP 2020 / CAN-318 น้ำเงิน (Canon-318 น้ำเงิน)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 7200Cd, 7200dn
ขนาดบรรจุ: 40  กรัม
ราคา: 500.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP 2020 / CAN-318 น้ำเงิน (Canon-318 น้ำเงิน)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 7200Cd, 7200dn
ขนาดบรรจุ: 1  กิโลกรัม
ราคา: 4,500.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP-1215 เหลือง (Canon-316 เหลือง)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 5050, 5050N
ขนาดบรรจุ: 40  กรัม
ราคา: 500.00  บาท
คลิ๊กเพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติม
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP-1215 เหลือง (Canon-316 เหลือง)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 5050, 5050N
ขนาดบรรจุ: 1  กิโลกรัม
ราคา: 4,500.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP-1215 แดง (Canon-316 แดง)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 5050, 5050N
ขนาดบรรจุ: 40  กรัม
ราคา: 500.00  บาท
คลิ๊กเพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติม
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP-1215 แดง (Canon-316 แดง)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 5050, 5050N
ขนาดบรรจุ: 1  กิโลกรัม
ราคา: 4,500.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP-1215 ดำ (Canon-316 ดำ)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 5050, 5050N
ขนาดบรรจุ: 40  กรัม
ราคา: 500.00  บาท
คลิ๊กเพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติม
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP-1215 ดำ (Canon-316 ดำ)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 5050, 5050N
ขนาดบรรจุ: 1  กิโลกรัม
ราคา: 4,500.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP-1215 น้ำเงิน (Canon-316 น้ำเงิน)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 5050, 5050N
ขนาดบรรจุ: 40  กรัม
ราคาพิเศษ: 500.00  บาท   จากปกติ: 500  บาท
คลิ๊กเพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติม
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Color Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP-1215 น้ำเงิน (Canon-316 น้ำเงิน)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 5050, 5050N
ขนาดบรรจุ: 1  กิโลกรัม
ราคา: 4,500.00  บาท
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Black Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP-12A (Canon-303, Canon-FX9, Canon-FX10)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 2900, LBP 3000, Canon FAX L95, L100, L120, MF4320d, MF4350d, MF4370dn, MF4380dn, MF4680, MF4140, MF4120, MF4122, MF4130,MF4150 , MF4270
ขนาดบรรจุ: 145  กรัม
ราคาพิเศษ: 250.00  บาท   จากปกติ: 400  บาท
คลิ๊กเพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติม
สั่งสินค้า:    

ประเภทสินค้า: Black Toner Refill
สำหรับยี่ห้อ: CANON
รุ่น Compute: รีฟิลผงหมึกเติม HP-12A (Canon-303, Canon-FX9, Canon-FX10)
รุ่นเครื่องพิมพ์: Canon LBP 2900, LBP 3000, Canon FAX L95, L100, L120, MF4320d, MF4350d, MF4370dn, MF4380dn, MF4680, MF4140, MF4120, MF4122, MF4130,MF4150 , MF4270
ขนาดบรรจุ: 1  กิโลกรัม
ราคา: 700.00  บาท
คลิ๊กเพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติม
สั่งสินค้า:    

หน้า:     / 2        

ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า / ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


© สงวนลิขสิทธิ 2554 บริษัท คอมพิวท์ แอนด์ ไฟท์เตอร์ จำกัด